Vintage Stock

All our genuine vintage stock.Kitsch Squirrel Nut Dish

Kitsch Squirrel Nut Dish

$35.00

LEFTON Bird Figurine 06378

LEFTON Bird Figurine 06378

$20.00

Paddington Bear Tin - 1974

Paddington Bear Tin - 1974

$20.00